Bokningsvillkor – Självguidade paket

Dessa villkor gäller för alla bokningar av korta turer som görs direkt till företaget Jokkmokkguiderna HB med organisationsnumret 969725 – 3871. Jokkmokkguiderna HB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Jokkmokkguiderna.  Alla självguidade resepaket kommer hädanefter att kallas för resepaket.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19

Vi förväntar oss att du följer Sveriges lagar, regler samt råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring.
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.

Bokning och Betalning

Din bokning är bindande och resepaketet är reserverat för dig.
När du bokar betalar du hela den sammanlagda summan av din bokning.


Avbokning

Alla avbokningar måste göras via e-post. Återbetalning sker enligt följande villkor:

– Vid avbokning från bokningstillfället och 31 dagar före ankomst återbetalas 80% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 30 dagar och 15 dagar före ankomst återbetalas 50% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 14 dagar och 8 dagar före ankomst återbetalas 25% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 7 dagar eller senare före ankomst återbetalas 0% av bokningens totala pris.

Om vi Jokkmokkguiderna måste avboka av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.
Du ansvarar själv för att se till att du har ett avbeställningsskydd. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.


Ändring av bokning

Begäran av ändring måste ske via e-post.
Vill du ändra din bokning kommer vi att göra allt vi kan för att lösa det men kan inte garantera att det går. Ändringar av bokning kan endast göras inom samma år som bokningen gäller. Eventuella ändringar kommer att bekräftas av Jokkmokkguiderna via e-post.
Om du inte dyker upp i tid till ditt bokade pakets utsatta tid eller vill avsluta din tur tidigare har du inte rätt till någon återbetalning och vi kan inte garantera att vi kan ordna transporter men vi kommer att göra vårt bästa för att försöka lös det. För eventuella extra transporter i detta eller annat scenario kommer du att debiteras ordinarie transportpris. Om vi inte får tillbaka kanot och utrustning i tid debiteras du även extra hyra enligt ordinarie priser.


Dina skyldigheter

 • Att du kontrollerar din bokningsbekräftelse för att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
 • Att du förstår hur din hyrda utrustning fungerar, som exempel att du vet vet hur man paddlar och navigerar efter karta.
 • Att den hyrda utrustningen lämnas tillbaka i ursprungsskick.
  Vid skadad eller försvunnen utrustning är du ersättningsskyldig.
 • Att du/ni är uppdaterad och respekterar gällande regler och lagar kring det område du/ni ska vistas i.
 • Att du/ni respekterar Allemansrätten, djuren och naturen och självklart inte slänger sopor eller skräpar ner i naturen eller vid vindskydd.
 • Att du/ni har fullt ansvar för din/er egen situation och är införstådd med att alla aktiviteter sker på egen risk.
 • Att du/ni själva ansvarar för att du/ni har en reseförsäkring.
 • Att du följer regler och instruktioner som gäller för aktiviteten, boende, transporter etc. Du ansvarar för eventuella skador som du orsakar pga. ditt beteende.
 • Du ansvarar själv för att ha ett giltigt pass och visum som eventuellt krävs för resor till Sverige.

Force majeure

Force majeure innebär ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som arrangören inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, epidemier, pandemier, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag, såsom tidtabells förändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.