Bokningsvillkor – Uthyrning av utrustning

Detta gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Jokkmokkguiderna HB med organisationsnumret 969725 – 3871. Jokkmokkguiderna HB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Jokkmokkguiderna. All uthyrning av utrustning samt bokning av transport kommer hädanefter att refereras till som utrustning och transport. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen bokat upphämtning eller hämtar upp utrustningen.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19

Vi förväntar oss att du följer Sveriges lagar, regler samt råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring.
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.

Bokning och Betalning

Din bokning är bindande och utrustningen och eventuell transport är reserverad åt dig.
När du bokar betalar du hela den sammanlagda summan av din bokning.


Avbokning

Alla avbokningar måste göras via e-post. Återbetalning sker enligt följande villkor:

– Vid avbokning från bokningstillfället och 31 dagar före ankomst återbetalas 80% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 30 dagar och 15 dagar före ankomst återbetalas 50% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 14 dagar och 8 dagar före ankomst återbetalas 25% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 7 dagar eller senare före ankomst återbetalas 0% av bokningens totala pris.


Ändring av bokning

Begäran av ändring måste ske via e-post.
Vill du ändra din bokning kommer vi att göra allt vi kan för att lösa det men kan inte garantera att det går. Ändringar av bokning kan endast göras inom samma år som bokningen gäller. Eventuella ändringar kommer att bekräftas av Jokkmokkguiderna via e-post.
Om utrustningen hämtas ut sent eller återlämnas tidigare än bokat har du inte rätt till någon återbetalning.


Dina skyldigheter som hyresman

  • Att du kontrollerar din bokningsbekräftelse för att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
  • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
  • Att du förstår hur din hyrda utrustning fungerar och att den är lämplig för din planerade aktivitet.
  • Att den hyrda utrustningen lämnas tillbaka i ursprungsskick.
    Vid skada eller förlorad utrustning är du som hyresman ersättningsansvarig.
  • Att du/ni är uppdaterad och respekterar gällande regler och lagar kring det område du/ni ska vistas i.
  • Att du/ni respekterar Allemansrätten , djuren och naturen och självklart inte slänger sopor eller skräpar ner i naturen eller vid vindskydd.
  • Att du/ni har fullt ansvar för din/er egen situation och är införstådd med att alla aktiviteter sker på egen risk.
  • Att du/ni själva ansvarar för att du/ni har en reseförsäkring.


Force majeure

Force majeure innebär ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser som ligger utanför Jokkmokkguidernas kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som vi som uthyrare inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, epidemier, pandemier, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag, såsom tidtabellsförändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är Jokkmokkguiderna fri från ansvar eller andra konsekvenser.