Bokningsvillkor – Turer/Arrangemang längre än en dag

Dessa villkor gäller för alla bokningar av flerdagarsturer som görs direkt till företaget Jokkmokkguiderna HB med organisationsnumret 969725 – 3871. Jokkmokkguiderna HB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Jokkmokkguiderna.  Alla turer/arrangemang som sträcker sig över mer än en dag kommer hädanefter att refereras till som turer.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19

Vi förväntar oss att du följer Sveriges lagar, regler samt råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Det är ditt eget ansvar att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring.
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19.


Betalning

När du bokar ber vi dig betala in bokningsavgift, 25 % av priset på turen.
Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.
Betalning av resterande 75 % ska betalas 30 dagar innan turen startar.


Avbokning

Avbokning måste göras så snart det finns en anledning att inte genomföra turen.
– Vid avbokning från bokningstillfället och 61 dagar före ankomst erläggs du bokningsavgiften som är 25% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 60 dagar och 31 dagar före ankomst erläggs du att betala 50% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 30 dagar och 15 dagar före ankomst erläggs du att betala 75% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 14 dagar före ankomst erläggs du/ni att betala 100% av bokningens totala pris.
Om vi Jokkmokkguiderna måste avboka turen av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.
Du ansvarar själv för att se till att du har en rese-, sjuk- och avbokningsförsäkring. . Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.
Alla avbokningar ska göras via email.


Ändring av bokning

Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning, men vi kan inte garantera att det går. Ändringar av bokning kan endast göras inom samma år som bokningen gäller.


Dina skyldigheter som deltagare

  • Att du kontrollerar din bokningsbekräftelse för att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
  • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
  • Att du förser oss med korrekt information angående ålder, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier, fysisk kondition och storlek (om aktuellt) för alla deltagare i bokningen.
  • Om två eller flera personer ingår i samma bokning, eller en bokning görs för en tredje parts räkning, ska den som gör bokningen ses som en agent för alla parter och accepterar dessa villkor för varje parts räkning.
  • Du ansvarar själv för att ha ett giltigt pass och visum som eventuellt krävs för resor till Sverige.
  • Att du följer regler och instruktioner som gäller för djur, aktiviteter, boende, transporter etc. Du ansvarar för eventuella skador som du orsakar p.g.a. ditt beteende.


Force majeure

Force majeure innebär ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som arrangören inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, epidemier, pandemier, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag, såsom tidtabells förändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.


Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.
Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Jokkmokkguiderna HB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.
Dessutom har företaget Jokkmokkguiderna HB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]