Laponia processen – en förvaltning för framtiden
Reindeers at Låddebakte, Sarek National Park (Sarvesvagge behind).

Laponia utsågs av UNESCO (länka) till ett världsarvsområde 1996. Det är det enda världsarvet i Norden som uppfyller både natur och kulturkriterier och ett av 25 stycken i hela världen. Laponia är ett naturområde som är 9 400 km² stort med nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet samt flera naturreservat såsom Sjaunja, Stubba osv. Detta är det största sammanhängande naturområdet i Europa som är skyddat.
Varje världsarvsområde skall upprätta en förvaltningsplan vilket Jokkmokk och Gällivare kommuner har gjort tillsammans med de berörda samebyarna och naturvårdsverket/länsstyrelsen. Den nya förvaltningsplanen har legat ute på remiss hos olika företag, organisationer och universitet.
Laponiaprocessen en lokal förvaltningsplan
Jokkmokkguiderna är ett av de företag som har fått möjligheten att ta del av detta dokument och komma med synpunkter. Minst 2 dagars arbete har lagts på att läsa och förstå detta dokumentets innebörd. I stort så är det mycket positivt. En av de synpunkter som vi har framfört är att man borde gett fler av våra kollegor och konkurrenter inom turismnäringen möjlighet att yttra sig.
Angående hundspannskörningar så är förslaget nu att alla måste söka tillstånd för att framföra hundspann inom Laponia i framtiden. Redan idag krävs det tillstånd/dispens för att bedriva organiserade/kommersiella turer i området men inget för privatpersoner.
Om du/ni skall boka en organiserad tur (hundspann, vandring, skidor etc.) så är det mycket viktigt att du som gäst bokar turer hos de företag som har de tillstånd som krävs.
Jokkmokkguiderna har tillstånd för 2010/2011.

Vill du läsa mer om Världsarvsområdena och processen så rekommenderar vi följande länkar:
UNESCO
Unesco:s världsarvssidor
Världsarv i Sverige

About Author

client-photo-1
Jokkmokkguiderna
We are a small company based at the Arctic Circle which delivers outstanding wilderness travel experiences during summer and winter.