Avbokning

Avbokning måste göras så snart det finns en anledning att inte genomföra turen.
– Vid avbokning från bokningstillfället fram tills 14 dagar före bokad tur återbetalas 75% av betalat belopp
– Vid avbokning från 14 dagar före bokad tur erläggs du att betala 100% av bokningens totala pris.
Om vi Jokkmokkguiderna måste avboka turen av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.
Du ansvarar själv för att se till att du har ett avbeställningsskydd. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.

Dina skyldigheter som deltagare

  • Att du kontrollerar din bokningsbekräftelse för att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
  • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
  • Att du förser oss med korrekt information angående ålder, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier, fysisk kondition och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
  • Att du följer regler och instruktioner som gäller för djur, aktiviteter, boende, transporter etc. Du ansvarar för eventuella skador som du orsakar pga. ditt beteende.

Force majeure

Force majeure innebär ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som arrangören inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flyg- eller tågbolag, såsom tidtabells förändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida).
Under dessa förhållanden är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.

Med reservation för ändringar

Jokkmokkguiderna förbehåller sig rätten att ändra det maximala antalet gäster på en tur.