Med kanoter, vandringskängor och god mat färdas vi in i Pärlälvens naturreservat. Gamla skogar, lågfjäll, små och stora sjöar där vi dricker rent vatten direkt från sjön, fiskar färsk middagsfisk och spenderar natten i tält. I sommar erbjuder vi tre avgångar på en 5 dagars kanottur i Pärlälvens naturreservat med enkel paddling på slätvatten, kortare